За проекта

Целта на проекта е да разшири познанията на младите хора и да ги предупреди за опасностите, които могат да срещнат в Интернет.