Цели

Този проект касае един важен, но нерешен въпрос – борбата с фалшивите новини. Проблемът възниква и набира сила благодарение на бума от използването на социалните мрежи и интернет – 83% от младите у нас се информират от сайтовете и социалните мрежи, а не от традиционните медии.

Фалшивите новини се дефинират като умишлено публикувани, манипулативно измислени новини и факти, имащи за цел предимно увеличаване на потребителския трафик и финансови облаги. Те оказват непосредствено влияние върху политиката, доколкото се използват, за да за да се упражни определен контрол и натиск върху обществото и неговите нагласи. Подобноявление е силна заплаха за демокрацията и правата на човека, то дезориентира гражданите и особено младите хора, които все още нямат ясно формирано критично мислене, в индивидуалия им граждаски избор и пречи на гражданската им активност.

Целите на проектаса както следва:

1. Да активизира диалога между младите хора и формиращите политики по въпросите на борбата с фалшивите новини. Това е от съществено значение, като се има предвид, че
разпространението им се извършва не толкова за сметка на ботовете, колкото за сметка на хората, следователно трябва да се работи именно с човешкия фактор (изследване на Масачузетския университет, 2018)
2. Да допринесе за формиране на критично мислене у младите хора, което да им помогне в пълна мяра да реализират своето европейско гражданство и самосъзнание, като работят за единството и развитието на ЕС и за запазването и развитието на демокрацията в своята страна. Това е важно, тъй като самите социални мрежи,в лицето на Фейсбук и Туитър признаха, че са разпространяващите се чрез тях фейк нюз могат да бъдат заплаха за демокрацията.

3. Да създадат у младите хора дигитални и граждански компетенции за безопасно използване на интернет, така че той да не заплашва сигурността и правата им на хора и граждани. Това е важно, тъй като изследване на Алфа Рисърч (2018) установи, че младите хора, и населението на по-малките населени места са най-податливи на лъжливите новини, следователно, стават най-лесна тяхна жертва.