Събития

 

 1. Среща на проектния екип за разпределение на задачите и отговорностите.
 2. Пресконференция в Бургас
 3. Изработване на сайт
 4. Втора пресконференция в Бургас
 5. Учредяване на Организационен комитет за националната среща в Бургас
 6. Форма за кандидатстване
 7. Учредяване на Комитет за избор на участници в националната конференциоята
 8. Национална среща под надслов “ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ ПРЕЧАТ НА НАШИТЕ ПРАВА, СИГУРНОСТ И УЧАСТИЕ”.
 9. Социологическо изследване
 10. Издаване на наръчник
 11. Последващи срещи по места
 12. Създаване на мрежа от млади хора срещу фалшивите новини


Пресконференция в бургас