Среща на проектния екип за разпределение на задачите и отговорностите

В началото на октомври в Бургас се състоя среща между партньорите за разпределение на задачите по проекта. От страна на фондация Европартньори 2007 присъстваха проф. дпн Татяна Дронзина и д-р Райчо Рангелов, а от страна на РУО- Бургас – инж. Виолета Илиева, началник на управлението. Беше обсъдено разпределението на задачите и работните процедури при тяхното изпълнение. Срещата завърши с подписване на меморандум за сътрудничество.