РУО Бургас

РУО-Бургас има огромен опит в организиране на международни и национални мероприятия. Тук ще бъдат посочени само най-важните от тях.

1.Обучения по разпознаване на фалшиви новини с педагогически специалисти – директори, учители, педагогически съветници, психолози и др.; работа във виртуалната среда на „дигиталното поколение“, в която се търси не само развлечение, но и социализация. Акцентът е поставен върху ролята на критичното боравене с информация като задължително условие за безопасно и ефективно присъствие във виртуалната среда.

2. В партньорство с община Бургас, организиране на Световното първенство по футбол на младежи до 17 години през 2016 година – 1000 учители и ученици участваха в празничното
закриване с изпълнение на акробатични съчетания, осигурено бе присъствието на 16 000 ученици и родители като публика на стадион „Лазур“ в гр. Бургас.

3. В партньорство с община Бургас, организиране на Световно първенство за младежи по УШУ /вид бойно изкуство/ през 2016 година с участието на 50 държави. 600 ученици частваха като доброволци, за което получиха грамоти от кмета на гр. Бургас. Логистиката  се реализираше в дейности като преводачество, съдийство, асистиране в различните етапи. При откриването на състезанието на площад „Тройката“, гр. Бургас, присъстваха 10 000 ученици, организирани и мотивирани от РУО-Бургас.

4. През 2018 г. гр.Бургас отново бе домакин на поредното издание на Световно първенство по Тай чи чуан, което изцяло бе подкрепено от ученици доброволци от училищата с гимназиален етап от община Бургас.

5. През 2012 година и 2018 година РУО-Бургас беше съорганизатор с община Бургас при провеждането на Международното математическо състезание BIMC. Участваха 1200 ученици
от 56 страни. Цялата логистика, състояща се от: посрещане от летище София и от международното летище „Ататюрк“ – Истанбул; настаняване по хотели; превод; хранене;

културна програма, провеждане на самота състезание, тържествено откриване и тържествено закриване, съпътстващи спортни дейности и състезания по няколко вида спорт се
осъществиха от учители и ученици безвъзмездно.

6. РУО-Бургас бе домакин на Национални дни за учене през целия живот през 2015 г. и 2016 г. по проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, изпълняван с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“. От МОН РУО-Бургас е обявено за „Столица на учене през целия живот“, заради своя принос при обучението на възрастни хора от различни институции като читалища, библиотеки, НПО, центрове за професионална квалификация и други.

7. В град Бургас е изграден един от 5-те центрове в национален мащаб, за придобиване на професионална квалификация по втора професия в рамките на средното образование. В ПГЕЕ „Константин Фотинов“ – гр. Бургас е изграден „Център за компютърни системи и програмиране“, в който се обучават ученици за придобиване на професионална квалификация професията „Компютърен програмист“ от областите Бургас, Сливен, Ямбол, Варна и Хасково. Обученията се извършват от компютърни специалисти от фирми, организирани в бизнес клъстър в координация с РУО – Бургас

8. РУО-Бургас е домакин на събития от Националния календар за олимпиади и състезания:Национална олимпиада по математическа лингвистика през 2018 г.; Национална олимпиада по български език през 2019 г.; Национална олимпиада по немски език през 2018 г.; Национална олимпиада по испански език през 2016 г.; Национална олимпиада по руски език през 2016 г.

9. С домакинството на БСУ бе организирана Национална конференция за учителите по немски език; организираха се работни ателиета.

10. Организиране на срещи в РУО-Бургас с педагогически специалисти за работа по теми: Промени на климата, Екологична миграция и Екологично законодателство. В резултат бе изграден сайт с образователни материали, които се използват от учители и ученици в часовете по биология, химия, екология. Сайтът е изграден на 10 езика в съответствие с езиците на всички държави участващи в проекта.

11. 10-годишно сътрудничество между община Бургас, РУО-Бургас и гр. Дегендорф –Германия – Бавария за придобиване на професионална квалификация по професия в реална работна среда при немски работодател на български младежи, завършили XII клас на професионални гимназии. Младите хора, завършили обучението получават високи знания по немски език, както и европейски сертификат за професионална квалификация. С него започват успешен бизнес в България или остават да продължат професионалната си реализация в Германия.