Задачи

Задачите на проекта са свързани със задоволяване на следните нужди на участниците:

1. Нужда от придобиване на компетенции и инструменти за различаване на фалшивите новини от истинските. Тази нужда е особено належаща по няколко причини. На първо място, българското законодателство не предвижда никакви санкции за фалшиви новини. На второ, нито една българска институция до този момент не е разработила насоки за справяне с влиянието на фалшивите новини върху младите хора, които прекарват значително време в интернет- основното място за разпространение на фалшивите новини. Освен това, фалшивите новини се разпространяват и в официалните медии, тъй като техните журналисти подготвят материалите си главно на основа на данни от социалните мрежи. Така младите стават два пъти жертва на фейк нюз. И най-сетне, фалшивите новини обикновено носят травматизиращо и стресиращо послание, към каквото са най-податливи младите хора.


2. Нужда от диалог на младите хора с националните институции по повдигнатия проблем, защото за момента такъв диалог няма. В определена степен младите хора са оставени без
всякаква защита от страна на институциите, които би трябвало да формират и осъществяват европейските политики.


3. Нужда от диалог на младите хора с европейските институции по повдигнатия проблем, за да направи европейските институции по-чувствителни към тази и нужда и за да повиши информираността на младите за политиките на ЕС във въпросната област. В този смисъл проектът задоволява и една всепризната нужда на ЕС – повече и по-дълбоки контакти с гражданите.


4. Нужда младите хора да бъдат уверени, че гласът им се чува на национално и европейско равнище. Тази нужда е особено належаща за младежите в средношколска възраст, когато се формира тяхната идентичност на хора и граждани, техните нагласи за гражданско участие и тяхното поведение, свързано с демократичното европейско гражданство.

Този проект ще стимулира демократичните институции да разработят стратегии и инструменти, които ще помогнат на младите хора да разграничават фалшивите новини от истинските.